Po dvou desítiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech  
legislativních prací nabyl před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další  
navazující předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však  
měl tento krok svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nový občanský zákoník měl odlišná hodnotová  
východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové  
vnitřní uspořádání zákoníku a několikanásobně větší rozsah.

V šestém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na otázky, jak si  
norma po třech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je  
využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci. Zaměříme se také na letošní novelu a  
na to, jaké dopady mohou mít další novelizační snahy.
"Nové soukromé právo" navazuje na řadu úspěšných projektů, kterým je vydavatelství EPRAVO.CZ tradičně partnerem. V roce 2012 se v  
prostorách Clarion Congress Hotelu například uskutečnil celosvětový kongres pojišťoven právní ochrany s účastí téměř sedmi set delegátů. O rok  
později pak zase oslavy k dvacátému výročí obnovy svobodného notariátu v České republice. EPRAVO.CZ je pořadatelem tradičního firemního  
žebříčku Právnická firma roku a spolu s Českou advokátní komorou pořádá celojustiční soutěž Právník roku.
To vše se dozvíte na našich letošních konferencích:

Soukromé právo 2017 - Ostrava
1. června 2017
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava - Zábřeh

Soukromé právo 2017 - Brno
20. června 2017
Hotel International Brno, Husova 16, 659 21  Brno

Soukromé právo 2017 - PrahaModerování konferencí se ujme bývalý předseda České advokátní komory, advokát JUDr. Vladimír Jirousek.

Copyright C 2014 by epravo.cz  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@epravo.cz