Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, je nejvýznamnější částí komplexní změny soukromého práva v České republice.  
Úprava, kterou tato a související právní normy přinášejí, zasahuje široké spektrum dalších právních předpisů a takřka každého  
uživatele práva. Jak si norma stojí v praktickém nasazení? Jaká je využitelnost jejích institutů a jaké poznatky mají například  
soudci? A jaké dopady mohou mít novelizační snahy?
"Nové soukromé právo" navazuje na řadu úspěšných projektů, kterým je vydavatelství EPRAVO.CZ tradičně partnerem. V roce 2012 se v  
prostorách Clarion Congress Hotelu například uskutečnil celosvětový kongres pojišťoven právní ochrany s účastí téměř sedmi set delegátů. O rok  
později pak zase oslavy k dvacátému výročí obnovy svobodného notariátu v České republice. EPRAVO.CZ je pořadatelem tradičního firemního  
žebříčku Právnická firma roku a spolu s Českou advokátní komorou pořádá celojustiční soutěž Právník roku.
To vše se dozvíte na našich letošních konferencích:

Nové soukromé právo 2016 - Praha
22. listopadu 2016 od 9:00
Clarion Congress Hotel, Praha 9, Freyova 33

Nové soukromé právo 2016 - Brno
6. října 2016 od 9:00
Hotel International Brno, Husova 16, 659 21  Brno


Moderování celého konferenčního dne se ujme bývalý předseda České advokátní komory, advokát JUDr. Vladimír Jirousek.

Copyright C 2014 by epravo.cz  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@epravo.cz